Katie Englert's visual website

December 2017

December 2017

Dec 31

dec 31

a perfect day

Dec 30

dec 30

man and his best friends

Dec 29

dec 29

rest in peace LXXXV

Dec 28

dec 28

en route 30

Dec 27

dec 27

PDX bathroom #93

Dec 26

dec 26

Oceanside, OR

Dec 25

dec 25

shower curtain 2

Dec 24

dec 24

Bass Shop tattoo

Dec 23

dec 23

PDX bathroom #92

Dec 22

dec 22

the kitchen window #30

Dec 21

dec 21

magnets L

Dec 20

dec 20

PDX bathroom #91

Dec 19

dec 19

Nicole’s pin

Dec 18

dec 18

en route 29

Dec 17

dec 17

PDX bathroom #90

Dec 16

dec 16

magnets XLIX

Dec 15

dec 15

the kitchen window #29

Dec 14

dec 14

the chicken coop XIX

Dec 13

dec 13

lecture notes 9

Dec 12

dec 12

campus spaces 7

Dec 11

dec 11

Oh, Utah 7

Dec 10

dec 10

rest in peace LXXXIV

Dec 9

dec 9

where I live LXXXVII

Dec 8

dec 8

nearly ready

Dec 7

dec 7

glitter

Dec 6

dec 6

41 years today

Dec 5

dec 5

Chrizi Jamer

Dec 4

dec 4

collector’s item XXXIV

Dec 3

dec 3

Utah bathroom #24

Dec 2

dec 2

Utah State Capital

Dec 1

dec 1

leftovers


Copyright © All images on http://katieenglert.com belong to Katie Englert 2022 All Rights Reserved.