Katie Englert's visual website

August 2013

Aug 31

aug 31

1st NWSL Champions

Aug 30

aug 30

where I live XXXVII

Aug 29

aug 29

guard dog

Aug 28

aug 28

Crataegus douglassii

Aug 27

aug 27

PDX bathroom #51

Aug 26

aug 26

kid carts

Aug 25

aug 25

Ira’s handlebars

Aug 24

aug 24

PDX bathroom #50

Aug 23

aug 23

SE 54th & Stark

Aug 22

aug 22

possum

Aug 21

aug 21

collector’s item VII

Aug 20

aug 20

SE 39th & Stark

Aug 19

aug 19

rest in peace XL

Aug 18

aug 18

ink 2

Aug 17

aug 17

in honor of Kenton

Aug 16

aug 16

springwater corridor

Aug 15

aug 15

15 months

Aug 14

aug 14

where I live XXXVI

Aug 13

aug 13

tiger eye

Aug 12

aug 12

East Burnside & 30th

Aug 11

aug 11

petrified wood

Aug 10

aug 10

Chinookan Plankhouse

Aug 9

aug 9

skull soap

Aug 8

aug 8

upside down 1

Aug 7

aug 7

playground XV

Aug 6

aug 6

neighborhood library 2

Aug 5

aug 5

collector’s item VI

Aug 4

aug 4

mame time

Aug 3

aug 3

wha?

Aug 2

aug 2

Karen

Aug 1

aug 1

put a bird on it XXI

Leave a Reply

Copyright © All images on http://katieenglert.com belong to Katie Englert 2022 All Rights Reserved.