Katie Englert's visual website

September 2013

Sept 30

sept 30

sweatshirt skull

Sept 29

sept 29

salt and pepper beard

Sept 28

sept 28

ringlers ceiling

Sept 27

sept 27

pumpkin galore

Sept 26

sept 26

bike guard skull

Sept 25

sept 25

Garden’s Glory earrings

Sept 24

sept 24

where I live XXXIX

Sept 23

sept 23

James Nault

Sept 22

sept 22

black forest bacon

Sept 21

sept 21

ink 3

Sept 20

sept 20

PDX bathroom #52

Sept 19

sept 19

last of the sun

Sept 18

sept 18

where I live XXXVIII

Sept 17

sept 17

the kitchen window #8

Sept 16

sept 16

magnets XVI

Sept 15

sept 15

kt

Sept 14

sept 14

Mar Mar

Sept 13

sept 13

ghost bike 1

Sept 12

sept 12

16 months

Sept 11

sept 11

the kitchen window #7

Sept 10

sept 10

Laurelhurst Park

Sept 9

sept 9

was here

Sept 8

sept 8

collector’s item VIII

Sept 7

sept 7

Bob and Angus

Sept 6

sept 6

Hunter

Sept 5

sept 5

not so new 2

Sept 4

sept 4

Stephen

Sept 3

sept 3

skeleton skull

Sept 2

sept 2

Feline TA 2

Sept 1

sept 1

Sapphire hotel

Leave a Reply

Copyright © All images on http://katieenglert.com belong to Katie Englert 2022 All Rights Reserved.