Katie Englert's visual website

January 2017

Jan 31

jan 31

scenes from Cedar 3

Jan 30

jan 30

office 1

Jan 29

jan 29

sunny St. George

Jan 28

jan 28

IN-N-OUT

Jan 27

jan 27

break time

Jan 26

jan 26

scenes from Cedar 2

Jan 25

jan 25

truck stop 2

Jan 24

jan 24

red canyon

Jan 23

jan 23

rest in peace LXXII

Jan 22

jan 22

discarded shoes

Jan 21

jan 21

mountainside I

Jan 20

jan 20

snowfall

Jan 19

jan 19

accessorizing the duo

Jan 18

jan 18

bath rituals

Jan 17

jan 17

laptop decor 3

Jan 16

jan 16

not so new 23

Jan 15

jan 15

business cards

Jan 14

jan 14

Zion III

Jan 13

jan 13

daddy-o 3

Jan 12

jan 12

oh deer! 3

Jan 11

jan 11

last of office chocolates

Jan 10

jan 10

lecture notes 2

Jan 9

jan 9

Utah bathroom #8

Jan 8

jan 8

pottery kiln

Jan 7

jan 7

fresh noodles

Jan 6

jan 6

scenes from Cedar 1

Jan 5

jan 5

surviving the cold

Jan 4

jan 4

out the back door

Jan 3

jan 3

dancing it out

Jan 2

jan 2

magnets XLII

Jan 1

jan 1

New Year’s pot pies

Leave a Reply

Copyright © All images on http://katieenglert.com belong to Katie Englert 2022 All Rights Reserved.