Katie Englert's visual website

February 2011


Feb 28feb 28

panoramic ends

Feb 27feb 27

sidewalk sketch

Feb 26feb 26

bike lanes

Feb 25feb 25

PDX bathroom #4

Feb 24feb 24

snow day

Feb 23feb 23

Emma

Feb 22feb 22

put a bird on it II

Feb 21feb 21

pink planter pig

Feb 20feb 20

empty seat

Feb 19feb 19

Ian

Feb 18feb 18

reminders

Feb 17feb 17

put a bird on it I

Feb 16feb 16

PDX bathroom #3

Feb 15feb 15

playground IV

Feb 14feb 14

centered

Feb 13feb 13

thinking of you

Feb 12feb 12

walgreen's art

Feb 11feb 11

rest in peace XV

Feb 10feb 10

disappearing

Feb 9feb 9

brand spanking new

Feb 8feb 8

Pachypodium lealii ssp sandersii compactum

Feb 7feb 7

dirty laundry

Feb 6feb 6

super yay

Feb 5feb 5

made in mexico

Feb 4feb 4

Manzanita I

Feb 3feb 3

no dock fishing

Feb 2feb 2

trees

Feb 1feb 1

PDX bathroom #2

Leave a Reply

Copyright © All images on http://katieenglert.com belong to Katie Englert 2022 All Rights Reserved.