Katie Englert's visual website

December 2015

Dec 31

dec31

desert cow

Dec 30

dec30

roundabout bicycle

Dec 29

dec 29

San Xavier statuary

Dec 28

dec 28

Titan II

Dec 27

dec 27

cactus fruit decor

Dec 26

dec 26

cactus wonderland

Dec 25

dec 25

Chiva Falls

Dec 24

dec 24

magnets XXX

Dec 23

dec 23

cholla love

Dec 22

dec 22

southwest decor

Dec 21

dec 21

roadtrip staple

Dec 20

dec 20

bare trees

Dec 19

dec 19

mega busman

Dec 18

dec 18

red ball

Dec 17

dec 17

rest in peace LX

Dec 16

dec 16

tree line

Dec 15

dec 15

at the carwash

Dec 14

dec 14

en route 10

Dec 13

dec 13

squirrel heaven

Dec 12

dec 12

post office 54610

Dec 11

dec 11

Blumen

Dec 10

dec 10

playground XXV

Dec 9

dec 9

adverts 1

Dec 8

dec 8

collector’s item XXI

Dec 7

dec 7

off Broadway 7

Dec 6

dec 6

39 years today

Dec 5

dec 5

1960s graphics at The Walker

 

Dec 4

dec 4

bumper stickers 22

Dec 3

dec 3

not so new 15

Dec 2

dec 2

ESL 200 students

Dec 1

dec 1

UWEC VII

Leave a Reply

Copyright © All images on http://katieenglert.com belong to Katie Englert 2022 All Rights Reserved.