Katie Englert's visual website

December 2016

December 2016

Dec 31

dec 31

New Years Eve shenanigans

Dec 30

dec 30

chalk message 1

Dec 29

dec 29

Greta

Dec 28

dec 28

where I live LXXVIII

Dec 27

dec 27

traveling Greta

Dec 26

dec 26

magnets XLI

Dec 25

dec 25

rudolph

Dec 24

dec 24

Arizona palms

Dec 23

dec 23

AZ bathroom 3

Dec 22

dec 22

vacation mode

Dec 21

dec 21

AZ bathroom 2

Dec 20

dec 20

life is like laundry

Dec 19

dec 19

AZ bathroom 1

Dec 18

dec 18

rad stuff

Dec 17

dec 17

mailboxes 20

Dec 16

dec 16

morning light

Dec 15

dec 15

sad xmas tree

Dec 14

dec 14

bumper stickers 33

Dec 13

dec 13

neighborhood xmas lights 2

Dec 12

dec 12

en route 21

Dec 11

dec 11

pig piñata

Dec 10

dec 10

work in progress

Dec 9

dec 9

xmas book tree

Dec 8

dec 8

mini-conference

Dec 7

dec 7

bumper stickers 32

Dec 6

dec 6

40 years today

Dec 5

dec 5

UT resident

Dec 4

dec 4

restaurant decor

Dec 3

dec 3

signage

Dec 2

dec 2

Silvia’s plants

Dec 1

dec 1

neighborhood xmas lights


Copyright © All images on http://katieenglert.com belong to Katie Englert 2022 All Rights Reserved.