Katie Englert's visual website

December 2013

December 2013

Dec 31

dec 31

Moon Mountain

Dec 30

dec 30

Packwood trail

Dec 29

dec 29

log cabin kitchen

Dec 28

dec 28

rest in peace XLIII

Dec 27

dec 27

Grid Project – N7 – Katelyn’s Closet

Dec 26

dec 26

Grid project – N7 – Kelly Park

Dec 25

dec 25

family 2

Dec 24

dec 24

Christmas gift

Dec 23

dec 23

fridge II

Dec 22

dec 22

CMS day 1

Dec 21

dec 21

Lexi and Bec

Dec 20

dec 20

red light love

Dec 19

dec 19

where I live XLIII

Dec 18

dec 18

PDX bathroom #57

Dec 17

dec 17

SW 2nd & Taylor

Dec 16

dec 16

collector’s item X

Dec 15

dec 15

dash-1

Dec 14

dec 14

steer skull

Dec 13

dec 13

Big Buck

Dec 12

dec 12

PDX bathroom #56

Dec 11

dec 11

medlar butter

Dec 10

dec 10

where I live XLII

Dec 9

dec 9

magnets XXI

Dec 8

dec 8

tapestry

Dec 7

dec 7

Anthony

Dec 6

dec 6

37 years today

Dec 5

dec 5

fridge I

Dec 4

dec 4

white owl social club

Dec 3

dec 3

where I live XLI

Dec 2

dec 2

cowboy

Dec 1

dec 1

Oh gawd


Copyright © All images on http://katieenglert.com belong to Katie Englert 2022 All Rights Reserved.